33 471 11 20 | 797 321 191

poczta@salonik-victoria.pl

Kwota produktów
w koszyku:

Regulamin

 

1. Ogólne warunki.

1.1 Firma Send Flowers Ewelina Mrowiec niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych Regulamin - dotyczy oferty serwisu uwidocznionego pod adresem http:// www.salonik-victoria.pl

1.2 Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie ,,Victoria'' każdorazowo oznacza właściciela oraz administratora serwisu salonik-victoria.pl

1.3 Victoria realizuje dostawę przesyłek kwiatowych i upominków na terenie Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości.

1.4 Ceny prezentowane na stronie Victorii są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

1.5 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę www.salonik-victoria.pl

1.6 Zmiany zamówienia mogą być dokonane telefonicznie, nie później niż na cztery godziny przed początkiem doręczenia przesyłki do Odbiorcy. Victoria nie wyłącza możliwości zmiany zamówienia w terminie krótszym, zastrzega jednak sobie w tym przypadku prawo do odmowy zmiany zamówienia.

1.7 Victoria nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub z powodu braku płatności za złożone zamówienie.

1.8 Victoria realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.

1.9 Przy wyborze przez Nadawcę formy płatności przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na konto bankowe Victorii.

1.10 Dopuszcza się realizację przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty na konto bankowe Victorii po uprzednim przesłaniu przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty.

1.11 Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresie, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Victorii. W przypadku podania przez Nadawcę numeru telefonu, kurier będzie się kontaktował z Odbiorcą przesyłki telefonicznie.

1.12 Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.

1.13 Sklep internetowy salonik-victoria.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą ,, O ochronie danych osobowych" ( Dz. U. Nr 133, poz. 833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

 

2. Złożenie zamówienia

2.1 Zamówienie można złożyć poprzez stronę internetową, telefonicznie lub drogą e-mail.

2.2 Klient może złożyć zamówienie na produkty znajdujące się w asortymencie Victorii 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 - 15.00.

2.3 Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, a w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru, Victoria zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia z Nim poprawnych danych.

2.4 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.5 Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Send Flowers Ewelina Mrowiec dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.salonik-victoria.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.salonik-victoria.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

3. Czas realizacji zamówienia.

3.1 Realizacja zamówienia na dostawę przesyłki kwiatowej oraz upominków odbywa się  w następujących terminach:

- dostawa przesyłki w dniach od poniedziałku do piątku - wymagane jestb złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 12.00 w danym dniu

- dostawa przesyłki w sobotę, niedzielę i święta - wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia na dzień przed planowanym doręczeniem

3.2 Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się:

- od godziny 9.00 do godziny 19.00 od poniedziałku do piątku 

- od godziny 9.00 do godziny 15.00 w sobotę

3.3 W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 luty (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku, realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach 8.00 - 20.00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

 

4. Zasady umieszczania treści przez Nadawcę w polu ,,bilecik''

Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie napisana odręcznie oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.

 

5. Formy płatności:

5.1 Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:

- karta kredytowa

- przelew bankowy

- przekaz pocztowy

- PayPal

- gotówka - kwiaciarnia ul. Stawowa 29

 

6. Reklamacje

6.1 Reklamacje należy składać:

- telefonicznie: + 48 33 471 11 20, 797 321 191

- e-meilem na adres: poczta@salonik-victoria.pl lub biuro@salonik-victoria.pl

- pisemnie na adres: Send Flowers Ewelina Mrowiec, ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem kwiaciarnia.

 

7. Postanowienia końcowe.

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego;

7.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2017 r do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

 

 

 

 

 

 

   Jesteśmy na Stawowej 29 :)    Polecamy nowości!!!  Sweet Box!!!  Baby Box!!!  Serdecznie Zapraszamy!!!

Telefoniczna obsługa klienta

33 417 11 20

797 321 191

poczta@salonik-victoria.pl